PROJEKTY UNIJNE

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr POIR.03.03.03-30-10-0016/18  pt.  „Udział firmy Rossli M. Govindasamy w programie branżowym Moda Polska w celu ekspansji na nowe rynki zagraniczne”,,Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.3.Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,  Rossli Magdalena Govindasamy, ogłasza zgodnie z zasadą rozeznania rynku postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup:

usługi doradczej polegającej na opracowaniu modelu biznesowego internacjonalizacji ze szczególnym uwzględnieniem rynku amerykańskiego – 1 szt.

 

WYNIKI:
Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie  nr 1/12/2018 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Innowia Sp. z o.o.


Pliki do pobrania: